všechny odborné řemeslné a restaurátorské práce, které provádíme, jsou podložené potřebnými koncesemi a licencemi (povoleními k restaurování odpovídajících materiálů)


Daniel Chadim

©2007 Lukáš a Vojtěch Krajíčkovi