V kreslící dílně se zabýváme většinou výrobními výkresy, jasným zadáním pro mistry řemeslníky, nebo stavitele. Významnými pracemi kreslící dílny jsou „projekty záchrany památek (nemovitých kulturních památek, památkově chráněných objektů). Jsou to soubory stavebních a restaurátorských zásahů na obnově kostelů, zvonic, hradebních systémů a třeba i středověkých podzemí. Technické projekty, dopravní stavby, vodohospodářské stavby, které se připravovali v kreslící dílně huti, jsou taká povětšinou nějak spojeny s historií. Stačí málo, kapka vnímavosti, pokory … (zase ta pokora, mám neodbytný pocit, že se o ni nemám otírat, ale i soudruh je krásné staré české slovo, které dostalo na frak až za kamarádů) … a dostavuje se pocit naplnění z práce, uvolnění a klid.


  • Projektování – stavební dokumentace se zaměřením na rekonstrukce a opravy památkově chráněných objektů
  • stavební dokumentace, zaměření stávajících stavů objektů
  • studie, konstrukční a materiálové řešení
  • projekty novostaveb, rekonstrukcí bytových, občanských, průmyslových i zemědělských objektů
  • prováděcí dokumentace, výrobní výkresy, detaily a prostorové modely ve 3D
  • stavební rozpočty, výpisy materiálu (úrs)
  • kopírování, plotrování – velkoformátový tisk
  • autorský dozor, technický dozor investora
©2007 Lukáš a Vojtěch Krajíčkovi